Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion, eu plant a phobl ifanc ledled Cymru.Hafan Cymru yn cynnig pecyn cyflawn o ddarpariaeth cymorth i helpu pobl sydd ag ystod eang o anghenion , anghenion cymhleth neu luosog yn aml – yn cynnwys y rhai sydd wedi dioddef corfforol, rhywiol neu gam-drin seicolegol; pobl sy’n gwella eu hiechyd meddwl ; cyn-droseddwyr ; camddefnyddwyr sylweddau ; rhai sy’n gadael gofal .Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth.

News

Newyddion Diweddaraf

Dysgwch am y newyddion diweddaraf gan Hafan Cymru. O newyddion am godi arian i brosiectau cyffrous newydd…

Services-Users

Cwrdd â'n Defnyddwyr Gwasanaethau

Cewch glywed rhai straeon gwirioneddol ysbrydoledig a sut rydym wedi newid bywydau er gwell.

Prosiect Sbectrwm

Mae ein Prosiect Sbectrwm yn addysgu ieuenctid Cymru am gam-drin domestig a'i ganlyniadau. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Angen Hyfforddiant?

Mae'r holl gyrsiau yn cael eu teilwra i fod yn addas i chi.

Room Hire

Llogi Ystafelloedd

Chwilio am le i gynnal cyfarfod? Edrychwch dim pellach...

Cyfleoedd Gyrfa

Ymunwch â'r tîm! Cymerwch olwg ar ein cyfleoedd gyrfaol. Gallai fod yn rhywbeth perffaith i chi.

Sut Ydym Ni'n Perfformio?

Mae ein Defnyddwyr Gwasanaethau yw ein prif flaenoriaeth. Cliciwch yma i weld pa mor dda yr ydym yn perfformio.

Cysylltwch â ni

Cliciwch yma i weld ble mae eich swyddfa agosaf.