Bwrdd Rheoli

John Morgan

Cadeirydd: Mae John newydd ymddeol o fod yn Brif Weithredwr yn sector y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a bu gynt yn Gyfarwyddwr Meddygol a Seiciatrydd Ymgynghorol. Mae wedi profi bod ganddo sgiliau arwain a chynllunio strategol. Mae hefyd yn brofiadol wrth hyfforddi uwch-swyddogion profiadol.


Tab by Stefan Grossman – Untitled – Acoustic Guitar (steel) | Songsterr Tabs with Rhythm

Steve Ray

Aelod Bwrdd: Steve Ray LLB, Diploma Ôl Radd mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol/ Astudiaethau Cymdeithasol Cymhwysol, CQSW.

Mae Steve wedi ymddeol yn Ionawr 2011 o fod yn Brif Swyddog Prawf Cynorthwyol Gogledd Cymru, ar ôl 23 mlynedd. Mae gan Steve hanes hir yn y maes tai, ynghyd ag amrywiaeth o gyfrifoldebau arweiniol perthnasol eraill yn gysylltiedig ag anghenion defnyddwyr gwasanaeth, gan gynnwys cam-drin sylweddau, pobl ifanc a chyflogaeth. Mae ganddo hefyd brofiad eang o sefydlu busnesau/prosiectau newydd ac, ar hyn o bryd, mae’n gyfarwyddwr ar bump cyw fenter gymdeithasol yng Ngogledd Cymru, ble mae’n ymwneud â’r agenda o les i waith.


Amie Chapman

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Steve Morgan

Aelod Bwrdd: Mae Steve yn Gymrawd o’r CIPD, wedi ei gymhwyso mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac mae ganddo radd Meistr mewn Cyfraith gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad o reoli adnoddau dynol yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae ganddo ddiddordeb neilltuol ac arbenigedd mewn materion sy’n ymwneud â pherthnasau gweithwyr, newid cyfundrefnol a chyfraith cyflogaeth.


Richard Blatt

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Bill Walden-Jones

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Liane Sheppard

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Stacey Anastasi

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


James Owens

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Steve Griffiths – Co-optee

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Jack Mansfield

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Kate Carr

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd


Ffion Green

Ymddiheuriadau – mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd