Newyddion Hafan Cymru

Cliciwch bennawd neu ddelwedd i weld y manylion llawn

Mae Hafan Cymru wedi arwyddo addewid Dyma’r Sector Tau

Posted in the Newyddion Category

Mae Hafan Cymru yn falch iawn o fod wedi llofnodi addewid Dyma’r Sector Tai, oherwydd credwn fod gyrfa mewn cymorth a thai yn rhoi llawer o foddhad ac yn gwneud […]


Ydych chi am wella tai?

Posted in the Newyddion Category

Beth yw Pwls Tenantiaid? Ydych chi am wella tai? Llais tenantiaid yng Nghymru yw Pwls Tenantiaid. Fe’i crëwyd gan TPAS Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru. Eu prif nod […]


Diolch LUSH Caerfyrddin am yr cynyrchion!

Posted in the Newyddion Category

  Hoffwn ddweud diolch i LUSH Caerfyrddin am ddanfon parsel o’i chynhyrchion i ni! Mae’r cynnyrchion yn cael ei ddosbarthu i rai o’n cleientiaid diamddiffyn yn Sir Gaerfyrddin.  


Ymgyrch newydd Llyodraeth Cymru ar Rheolaeth drwy Orfodaeth

Posted in the Newyddion Category

          Enw’r ymgyrch yw ‘Nid cariad yw hyn: Rheolaeth yw hyn’. Y nod yw helpu pobl adnabod ymddygiadau rheolaeth drwy orfodaeth mewn perthynas â’u cydnabod bod […]


Ymgyrch 2018 “Da Gyda’n Gilydd” Hafan Cymru

Posted in the Newyddion Category

Yr amser hwn blwyddyn dwethaf roedd Hafan Cymru yn ffilmio ac yn paratoi’r Ymgyrch “Da Gyda’n Gilydd”. Lansiwyd yr ymgyrch yn ystod gem agoriadol pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Cymru yn […]


Prif Swyddog Gweithredol Hafan Cymru, Siân Morgan – Enillydd yn Wobrau DU CEO Today!

Posted in the Newyddion Category

Mae gennym y pleser i gyhoeddi bod Prif Swyddog Gweithredol Hafan Cymru, Siân Morgan, wedi cael ei ddewis fel enillydd yn Wobrau 2018 Deyrnas Unedig CEO Today. Mae Gwobrau DU […]


Dau ddefnyddiwr gwasanaethau ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Hyrwyddo Annibyniaeth

Posted in the Newyddion Category

Mae gennym y pleser i gyhoeddi bod dau o’n defnyddwyr gwasanaethau ar y rhestr fer am wobr yng Ngwobrau Hyrwyddo Annibyniaeth! Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi nos yfory […]


Annual Conference (Spectrum)

Posted in the Newyddion Category

Cafwyd cyflwyniad arbennig gan Vicky Glanville a Llinos Alun o brosiect Sbectrwm, Hafan Cymru yn y Gynhadledd Flynyddol eleni. Maegan y prosiect dim o athrawon profiadol sy’n ymweld ag ysgolion […]


Recipes on a budget at Swansea One Stop Shop

Posted in the Newyddion Category

Healthy eating on a budget by Caerwyn


Cerdded yng ngolau cannwyll

Posted in the Newyddion Category