Cefnogwch Ni

Gallwch chi a’ch sefydliad gefnogi Hafan Cymru mewn sawl ffordd i barhau gyda’i waith allweddol yn eich cymuned leol. Edrychwch ar y rhestr i weld beth fyddech chi’n hoffi cyfrannu ato.

Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gymorth y gallwch ei roi.

Cyfrannwch

Dysgwch pa ddulliau sydd i roi arian, o gyfraniad un-tro i gyfrannu’n rheolaidd neu gyfrannu wrth siopa ar y stryd neu ar-lein.

Codi Arian i Ni

Gallwch wneud bron unrhywbeth i godi arian i ni; rydym yn cynnig cymorth i unrhyw un sy’n ein dewis ni yn elusen iddyn nhw. Edrychwch ar yr adran yma i gael syniadau, gweld beth sydd eisoes yn digwydd a lawrlwytho pecynnau codi arian.

Noddwr

Mae rhai sefydliadau yn ein noddi mewn sawl ffordd, trwy roi offer angenrheidiol i’n swyddfeydd lleol neu trwy ein dewis yn elusen y flwyddyn. Yn yr adran yma gallwch weld sut y gall eich sefydliad ein helpu.

Share on social media: