Cyfrannwch

Dyma’r amrywiol ffyrdd y gallwch gyfrannu at Hafan Cymru

Cyfrannwch ar-lein

Cyfrannwch ar-lein Ewch i’n tudalen Justgiving i wneud cyfraniad un-tro. Mae cyfrannu trwy Justgiving yn syml, cyflym a chwbl ddiogel. Unwaith y byddwch yn cyfrannu, byddan nhw’n anfon eich arian yn uniongyrchol i’r elusen.

Cyfrannwch Nawr JustGiving

Cyfrannwch Bob Mis

Helpwch ni’n barhaus wrth i ni newid bywydau pobl ledled Cymru. Y cyfan sydd ei angen yw trefnu archeb sefydlog gyda’ch banc. Lawrlwythwch y ffurflen a’i rhoi i’ch cangen leol.

Download Monthy Mandate Form

 

Tecstiwch rodd un-tro o £3

Bydd y neges destun yn costio £3 a chyfradd arferol eich rhwydwaith. Bydd Hafan Cymru’n derbyn 100% o’ch cyfraniad.


Rhoi Ar-lein

Cyfrannwch at Hafan Cymru Wrth Siopa/Chwilio Ar-lein

Easy-Fundraising-LogoEasyfundraising

Gallwch bellach godi arian i Hafan Cymru wrth siopa ar-lein, trwy ddim ond ymuno ar www.easyfundraising.org.uk a’n dewis ni yn elusen.

Mae 2000 o siopau ar-lein, o fwyd i win i deithio, yswiriant, cyfleustodau a DIY sy’n rhoi arian yn ôl i ni ar eich gwario. Mae modd gweld rhestr lawn o’r siopau sy’n cymryd rhan ar: www.easyfundraising.org.uk/retailers

Dim ond 5 munud sydd ei angen i gofrestru ond bydd yn newid bywydau. Byddwch yn rhan o ymgyrch ledled Cymru i wneud rhywbeth cadarnhaol a thorri cylch Cam-drin Domestig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.


Everyclick-Hand

Everyclick

Peiriant chwilio yw Everyclick sy’n rhoi canran o arian i Hafan Cymru pan fyddwch yn ei ddefnyddio i chwilio ar-lein.

Dyw’n costio dim i chi a does dim angen cofrestru hyd yn oed! Ewch i: www.everyclick.com/hafancymru a defnyddio hwn yn beiriant chwilio diddewis. Mae’n gyflym a hawdd ac yn bendant yn addas i rai sy’n hoffi rhoi didrafferth.

Cyfrannwch yn eich Ewyllys

Donate-Will

Mae chwit-chwatrwydd bywyd yn golygu y gallwn rywdro ein cael ein hunain mewn perthynas glos sy’n arwain at gam-drin, boed yn gorfforol, seicolegol neu emosiynol. Neu efallai y bydd rhaid i ni wylio anwylyn, mam, merch, mab neu ffrind agos yn byw trwy effeithiau personol dinistriol cam-drin. Yr unigolion bregus hyn sy’n cael cymorth Hafan Cymru. Pan na fyddan nhw’n gallu dioddef rhagor o’r boen gorfforol ac emosiynol iddyn nhw eu hunain, ac yn aml i’w plant, byddwn yn eu helpu i dorri’n rhydd o drais a rhoi eu bywydau’n ôl at ei gilydd.

Allwn ni ddim darogan nac, yn aml, dewis beth sydd gan fywyd ar ein cyfer. Felly, rydym yn gofyn i chi ystyried gadael cymynrodd at waith Hafan Cymru. Byddai eich cymynrodd yn ein helpu yn ein brwydr ddyddiol i atal cam-drin a hybu annibyniaeth yng Nghymru.

Os ydych eisoes wedi gwneud Ewyllys

Os ydych eisoes wedi gwneud Ewyllys, ond y byddech yn hoffi gadael rhodd i Hafan Cymru, gallwch wneud hynny’n syml trwy ychwanegu at eich Ewyllys presennol. Yr enw ar hyn yw codisil. Trwy roi’r ychwanegiad hwn at eich Ewyllys gallwch gynnwys cyfarwyddiadau newydd a dileu hen rai heb orfod mynd trwy’r drafferth o ddiddymu’r Ewyllys cyfan.

Os nad ydych wedi gwneud Ewyllys eto

Os nac oes gennych Ewyllys ar hyn o bryd, efallai y bydd angen i chi weld cyfreithiwr. Er y bydd rhaid i chi dalu ffi, cewch gyngor proffesiynol sicr a gallwch fod yn siŵr fod eich dymuniadau’n cael eu cyflawni.

Dwy ffordd i roi i Hafan Cymru yn eich Ewyllys:

Rhodd Ariannol

Gallwch ddewis rhoi rhodd o swm penodol o arian.

Rhodd Weddill

Gallwch ddewis gadael cyfran, neu’r cyfan, o’r hyn sydd ar ôl o’ch ystâd ar ôl darparu ar gyfer eich anwyliaid.

Lle alla’ i ddysgu rhagor? Os ydych yn meddwl y gallech helpu gyda rhodd yn eich Ewyllys, cysylltwch â’n Tîm Marchnata ar 01267 225570 neu E-bostiwch: [email protected] am ragor o wybodaeth. Fel arall, am wybodaeth gyffredinol am wneud rhodd elusennol yn eich Ewyllys, ewch i: www.rememberacharity.org.uk.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: