Cysylltwch â ni

Os ydych chi mewnperygluniongyrchol, deialwch 999

Os oes angen help a chymorth arnoch chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod, llenwch ein ffurflen. 

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Os ydych chi wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, neu os ydych chi’n poeni am ffrind neu berthynas sy’n profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, gallwch ffonio’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn am ddim, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

 

 

NSPCC

Os ydych chi’n poeni am ddiogelwch neu les plentyn ffoniwch yr Heddlu ar 999 neu ffoniwch linell gymorth yr NSPCC – 0808 800 5000.

 

Prif Swyddfa Hafan Cymru

Ffordd Steffan
Pensarn
Caerfyrddin
SA31 2BG
Cymru

(01267) 225555
enquiries@hafancymru.co.uk

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: