Prosiectau a Rhaglenni

Mae Hafan Cymru’n cynnal nifer o Gynghorwyr Trais Domestig Annibynnol Llywodraeth Leol (IDVA)

Er mwyn helpu ein defnyddwyr gwasanaethau i ddod yn fwy annibynnol, rydym yn darparu sesiynau sgiliau bywyd sy’n ymdrin â rhychwant eang o anghenion

Cwrs 12 wythnos yw’r Rhaglen Cysylltiadau Teuluol: Magu Plant, sy’n helpu rhieni i ddeall ymddygiad eu plant a gweld mai dull o gyfathrebu yw.

Cwrs 12 wythnos yw Rhaglen Rhyddid sy’n anelu at helpu menywod agored i niwed sydd wedi eu heffeithio gan Gam-drin Domestig

Hafan Cymru’s ‘Moving On’ learning and work Project provides learning and support to service users and ...

Share on social media: