Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol (IDVA)

Mae Hafan Cymru’n cynnal nifer o Gynghorwyr Trais Domestig Annibynnol Llywodraeth Leol (IDVA), i gynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth i rai sy’n byw yn y gymuned sydd wedi dod trwy drais personol gan bartner. Mewn partneriaeth gyda Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys a’r Swyddfa Brawf Genedlaethol.

I weld a oes Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol yn eich ardal ewch i dudalen Ein Swyddfeydd.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: