Sgiliau Bywyd

Er mwyn helpu ein defnyddwyr gwasanaethau i ddod yn fwy annibynnol, rydym yn darparu sesiynau sgiliau bywyd sy’n ymdrin â rhychwant eang o anghenion, gan gynnwys:

  • Cyllido
  • Coginio
  • Hunan-hyder
  • Bod yn fwy ymwthiol
  • Siopa
  • Diogelwch personol
  • Llenwi ffurflenni
  • Defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

I weld pa sgiliau bywyd sy’n cael eu cynnig yn eirch ardal, ewch i’r dudalen Ein Swyddfeydd.

Share on social media: