Ystafell Bedwen

Ystafell Bedwen

Ystafell Gyfardod Fach
Hyd at 6 cynrychiolydd o amgylch bwrdd

Diwrnod Llawn – £40
Hanner Diwrnod – £25

Lluniaeth

Te, Coffi a Bisgedi ar gael am £1.50 y cynrychiolydd (y tro). Mae yna buffet hefyd ar gael ar gyfer pob angen dietegol am £8 y cynrychiolydd – cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

  • Gall yr ystafelloedd cyfarfod eu harchebu Llun – Gwener 9:00y.b. –  17:00y.h.

Gallwn gynnig:

  • Lle modern, llawn adnoddau i gynnal cyfarfodydd
  • Wi-fi dibynadwy AM DDIM a digonedd o le parcio
  • Lle hawdd dod o hyd iddo (o fewn cyrraedd hawdd i’r holl briffyrdd yn Sir Gaerfyrddin,gan gynnwys yr A40, A48, A484)
  • Lle sydd o fewn pellter cerdded i Orsaf Drenau Caerfyrddin
  • Lluniaeth llawn
  • Gwasanaeth cyfeillgar, hyblyg
  • Cyfleuster Smartfwrdd a Fideogynadledda

Polici Canslo

Bydd archebion sy’n cael eu canslo gyda rhybudd o lai na 5 diwrnod yn golygu talu’n llawn.
Bydd archebion sy’n cael eu canslo gyda llai na 10 diwrnod o rybudd yn golygu talu 50%.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol:

Cysylltwch â ni:

Ebostiwch: bookings@hafancymru.co.uk neu

Ffoniwch: 01267 225555

Ffurflen Logi Ystafelloedd Cynadledda Caerfyrddin

Ble ydyn ni?

Ystafelloedd Cynhadledd Hafan Cymru,
Ffordd Steffan,
Pensarn,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin.
SA31 2BG.