Yn ôl i'r dudalen flaenorol

Prif Swyddog Gweithredol Hafan Cymru, Siân Morgan – Enillydd yn Wobrau DU CEO Today!

Mae gennym y pleser i gyhoeddi bod Prif Swyddog Gweithredol Hafan Cymru, Siân Morgan, wedi cael ei ddewis fel enillydd yn Wobrau 2018 Deyrnas Unedig CEO Today. Mae Gwobrau DU CEO Today yn ymroddedig i gydnabod arweiniad cryf ymysg arweinwyr busnes sy’n gweithredu mewn nifer o sectorau ledled y DU.

Ymunodd Siân y cwmni fel Prif Swyddog Gweithredol yn 2016, pan oedd Hafan Cymru yn darparu gwasanaethau ar safon uchel ond yn wynebu rhwystrau arweinyddiaeth, ariannol a strwythur trefniadol. Gwnaeth ei gwaith caled a’i arweinyddiaeth ysbrydoledig drawsnewid y sefydliad i feddwl ac ymddwyn yn fasnachol, sefydlogi’r materion llif arian yn llwyddiannus a gosod strwythur trefniadol clir.

 

Ewch i dudalen 32-35 i ddarllen cyfweliad Siân Morgan gyda chylchgrawn CEO Today.

Argraffiad 2018 o Wobrau’r Deyrnas Unedig CEO Today:
Winners Edition