Straeon i ysbrydoli

Daeth Evie at Hafan Cymru yn 68 oed. Roedd Evie wedi’i magu mewn cartref plant a, phan briododd a dod yn berchen tŷ, roedd hi’n teimlo ei bod yn saff ac yn sicr ac nad oedd modd mynd â’i chartref…

Mae gen i efeilliaid sy’n 4 oed. Mae eu mam, fy nghyn bartner, yn alcoholig. Fe adawodd fy nghyn bartner ein cartref am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2009 pan ddaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol i mewn. Roedd hi wedi…

Cyn dod at Hafan Cymru, doedd gen i ddim cysylltiadau cymdeithasol. Yn y bôn, ro’n i’n treulio fy holl amser ar y cyfrifiadur gan fy mod i’n dda am hynny. Dim ond fy mhroblemau gartref wnaeth i fi gael gweithiwr…

Pan oedd Peter yn bedwar, roedd ef a’i frawd yn cael eu curo’n rheolaidd – a’i chwaer yn cael ei chamdrin yn rhywiol – gan eu tad…

Pae pobl yn dweud bod unig blentyn yn cael ei sbwylio. Nid fy sbwylio ges i, ond fy ngham-drin.

Roedd yn ddyn pert, atyniad corfforol oedd e. Ro’n i’n 15. Roedd yn un am reoli

Share on social media: