Stori Paula

Paulas Story

Pae pobl yn dweud bod unig blentyn yn cael ei sbwylio. Nid fy sbwylio ges i, ond fy ngham-drin.

Ro’n i’n 9 oed pan ymosododd fy nhad yn gorfforol a rhywiol arna’ i. Doedd fy mam ddim yn gallu fy helpu achos roedd fy nhad hefyd yn ymosod yn gorfforol arni hi bob dydd.

Do’n i ddim yn gallu mynd i’r ysgol a dweud wrth yr athro. Yn fy nyddiau i, doedd yna ddim NSPCC, nac Esther Rantzen na Childline.

Buodd fy nau riant farw mewn damwain car pan o’n i’n 17 oed; o hynny ymlaen ro’n i ar fy mhen fy hun. Mae pob partner yr ydw i wedi ei gael wedi cam-drin. Fe es i’n butain, fy nghyn bartner oedd
fy mhimp.

Ro’n i’n ddigartref ar y stryd. Ffeindiais i Hafan Cymru trwy Cymorth i Fenywod. Ro’n i’n cysgu mas ac fe laniais i yn y swyddfa gyda fy eiddo mewn bag bin. Mae Hafan Cymru wedi achub fy mywyd.

Nid byw o’n i, ond bod. O leia’ nawr mae gyda fi ansawdd bywyd – mae Hafan Cymru yn wych. Diolch iddyn nhw yr ydw i’n fyw.

Rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol: